U Radnice, 415 01 Teplice
+420736531184

ISO 27001

V případě zájmu zajistíme pro Váš subjekt certifikaci dle normy ISO/IEC 27001, která poskytuje rámec pro systémy řízení bezpečnosti informací, včetně získání dotace z fondů EU pro provedení této certifikace.

V praxi tuto certifikaci využijete:
– pro splnění požadavků vyplývajících z GDPR a jeho prováděcích předpisů
– pro ochranu před kybernetickými bezpečnostními hrozbami
– pro bezpečnost všech důležitých informací týkajících se Vašeho subjektu
– pro správné nastavení IT procesů ve Vašem subjektu
– pro právní ochranu před žalobami týkajícími se úniku citlivých informací nebo jiných incidentů souvisejících s kybernetickou bezpečností

V případě zájmu učiníme pro Váš subjekt veškeré kroky vedoucí k získání této certifikace za dodržení zásady co nejmenšího finančního zatížení pro Váš subjekt.