U Radnice, 415 01 Teplice
+420736531184

ISO 27001

V případě zájmu zajistíme pro Váš subjekt certifikaci dle normy ISO/IEC 27001, která poskytuje rámec pro systémy řízení bezpečnosti informací, včetně získání dotace z fondů EU pro provedení této certifikace.

V praxi tuto certifikaci využijete:

  • pro splnění požadavků vyplývajících z GDPR a jeho prováděcích předpisů
  • pro ochranu před kybernetickými bezpečnostními hrozbami
  • pro bezpečnost všech důležitých informací týkajících se Vašeho subjektu
  • pro správné nastavení IT procesů ve Vašem subjektu
  • pro právní ochranu před žalobami týkajícími se úniku citlivých informací a jiných incidentů kybernetické bezpečnosti

V případě zájmu učiníme veškeré kroky vedoucí k získání této certifikace za dodržení zásady co nejmenšího finančního zatížení.